PUIDU KOHIN ON SIIRAS PÜÜE LUUA OLEMISE VORME, MIS TOETAVAD MAALÄHEDASEMA, ORGAANILISEMA JA TAKTIILSEMA KESKKONNA KOGEMIST.
PUIDU KOHINA ESEMED ON KÄSITSI VALMISTATUD, LIHTSA JA LOOMULIKU VÄLIMUSEGA. IGA ESE ON AINULAADNE NING ANNAB AIMU OMA VALMISTAJA ISELOOMUST - KAS VÄIKESE DEFEKTI VÕI KINDLA MÄRGISTUSE KAUDU. MÕTE SELLEST, ET ÜMBRITSEME END EHEDATE TAGASIHOIDLIKE ESEMETEGA JA ÕPIME NEID HINDAMA. ÜLELIIGSED ESEMED MEIE ELUS POLE VAJALIKUD JA SEEGA PEAKS IGAL ESEMEL OLEMA ÜLESANNE. TAVALISELT TÄHENDAB SEE PRAKTILIST OTSTARVET, KUID SIISKI VÕIB MÕNE ESEME KASULIKKUS SEISNEDA KA SELLES, ET SEE AITAB
MEIL SAAVUTADA MINGIT KINDLAT EMOTSIONAALSET SEISUNDIT.